Riagg Amersfoort maakt sinds 2015 deel uit van GGz Centraal. GGz Centraal is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg.

GGz centraal opereert in verschillende regio's van Nederland. In Flevoland staat volwassen- en ouderenpsychiatrie centraal evenals in het Gooi en Vechtstreek. Emerhese bestaat uit een polikliniek, deeltijdbehandeling en een klinisch behandelcentrum in Almere en Amersfoort . Emerhese biedt hulp in de vorm van diagnostiek en behandeling. Klik hier om contact op te nemen met Ggz Centraal. GGz Centraal behandelt psychische problemen door middel van diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting. GGz Centraal streeft naar de zorg zo dicht mogelijk bij cliënten aan bieden. GGz Centraal werkt intensief samen met huisartsen, sociale wijkteam, jeugdzorginstellingen, ziekenhuizen, ambulante zorgaanbieders, forensische psychiatrie, verslavingszorg en RIBW-instellingen.  Het werkgebied van GGz Centraal omvat de regio’s Eemland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei.

Flevoland

In Flevoland behandelt GGz Centraal volwassenen en ouderen die psychiatrische problemen hebben. In Flevoland maakt GGz Centraal gebruik van gebiedsteams. Deze teams zijn in postcodegebieden werkzaam. Tevens hebben deze teams goed contact met sociale wijkteams en huisartsen. Voorbeelden van aandoeningen die worden behandeld in Flevoland zijn: angststoornissen, autisme, bipolaire stoornissen, depressie en persoonlijkheidsstoornissen.

Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek behandeld GGz Centraal (jong) volwassenen en ouderen die kampen met psychiatrische problemen. De behandelingen van deze (jong) volwassenen en ouderen vinden vaak plaats bij een van de poliklinieken of soms bij de desbetreffende thuis. Wanneer thuis behandelen lastiger wordt kan de zorg uitgebreid worden met een Intensive Home Treatment (IHT), FACT of een klinische behandeling. De volgende aandoeningen worden onder andere behandeld in de regio Gooi en Vechtstreek: persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, angstklachten en psychotische stoornissen.

HYPE & Emerhese

GGz Centraal heeft een speciaal zorgprogramma voor jongeren met kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Dit programma wordt HYPE genoemd. HYPE staat voor Helping Young People Early. De behandeling bestaat psychotherapie gecombineerd met gesprekken, bijvoorbeeld met het gezin of tijdens een crisissituatie. Emerhese is een specialistische behandeling van autisme in de vorm van diagnostiek en specifieke behandeling. Om autisme te behandelen zijn een polikliniek, deeltijdbehandeling en een klinisch behandelcentrum in Almere en Amersfoort. Bent u op zoek naar specialistische behandeling van autisme? Emerhese biedt hulp in de vorm van diagnostiek en behandeling. Emerhese bestaat uit een polikliniek, deeltijdbehandeling en een klinisch behandelcentrum in Almere en Amersfoort. Afhankelijk van uw woonplaats zal de diagnose en/of behandeling plaatsvinden in Almere of Amersfoort.

Blog