Ouderenzorg

Ouderenzorg

Hulpverlening aan ouderen is bedoeld voor mensen vanaf 65 jaar die te maken hebben met psychische problemen waar ze zelf of met hulp van hun naaste omgeving niet meer uit komen. De geestelijke problemen waar oudere mensen mee te maken kunnen krijgen, kunnen heel verschillend zijn. Sommigen valt het zwaar dat ze door hun pensioen niet langer actief deelnemen aan de maatschappij. Anderen ervaren hun lichamelijke en geestelijke beperkingen als een zware handicap. Ook het verlies van dierbaren of een verandering van de woonomgeving kunnen er voor zorgen dat mensen zich extra kwetsbaar voelen. Vaak ontstaan in deze levensfase gevoelens van eenzaamheid en nutteloosheid. In al deze gevallen kan RIAGG Amersfoort & Omstreken hulp bieden.

Wat gebeurt er als u zich aanmeldt?

Om voor behandeling in aanmerking te komen, is het wenselijk dat aanmelding plaatsvindt via uw huisarts. Dit heeft te maken met uw medische gegevens. Op verzoek van RIAGG Amersfoort & Omstreken stuurt uw huisarts ons schriftelijke informatie toe over uw situatie, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Die informatie dient ter voorbereiding van het eerste gesprek.
Nadat u aangemeld bent, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een eerste gesprek. Als u in staat bent te reizen, vindt dit gesprek plaats bij het RIAGG. Is reizen niet mogelijk, dan komt de hulpverlener bij u thuis op bezoek. Tijdens het eerste gesprek worden uw problemen besproken. Er wordt bekeken in hoeverre uw problemen te maken hebben met lichamelijke klachten of met uw medicijngebruik. Soms is een extra medisch of psychologisch onderzoek nodig.
Aan de hand van de resultaten wordt vervolgens bekeken wat voor u de beste behandeling of begeleiding is. De keuze voor behandeling of begeleiding vindt altijd plaats in overleg met u, en indien nodig met uw partner of uw familieleden.

Hoe ziet de behandeling eruit?

In de meeste gevallen zal de behandeling bestaan uit gesprekken met een hulpverlener. Dat kunnen individuele gesprekken zijn, maar ook gesprekken samen met uw partner, met uw gezin of in een speciale groep met mensen die dezelfde problemen hebben als u.
Ook voor uw partner, uw naaste familieleden of anderen die voor u zorgen, biedt RIAGG Amersfoort & Omstreken begeleiding en advies in de vorm van groepsgesprekken.

Wie werken er op de afdeling Ouderenzorg?

Op de afdeling wordt samengewerkt tussen RIAGG Amersfoort & Omstreken en het psychiatrisch centrum Zon & Schild. Daardoor kan de afdeling u een grote mate van deskundigheid bieden. Op de afdeling werken onder andere een sociaal geriater, een psychiater, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog, een psychotherapeut en een maatschappelijk werker.
Als u dat wilt, kunt u een voorkeur aangeven voor een mannelijke of een vrouwelijke hulpverlener.

Meer informatie:
Er worden verschillende projecten en cursussen georganiseerd, speciaal voor ouderen en hun familieleden. Informatie daarover kunt u lezen in de speciale informatiefolder. Deze folder kunt u bij RIAGG Amersfoort & Omstreken aanvragen.

Crisisdienst

Soms kunnen zich onverwachte crisissituaties voordoen waardoor u onmiddellijk hulp nodig heeft. Voor die gevallen heeft RIAGG Amersfoort & Omstreken een crisisdienst. Als u overdag direct hulp nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zit u ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend dringend om hulp verlegen, bel dan éérst uw huisarts of de dienstvervangende arts. Die zal contact opnemen met de crisisdienst van RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zonder tussenkomst van een huisarts kan de crisisdienst u buiten kantooruren niet helpen.