Missie en visie

Missie en visie

Missie

Riagg Amersfoort is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Wij richten ons op mensen die in hun dagelijks functioneren negatief beïnvloed worden door psychische klachten, die vaak makkelijk verergeren.

Wij bieden een breed aanbod van hulpverlening: van informatie en begeleiding tot gespecialiseerde psychiatrische behandeling.

Wij willen samen met u nagaan hoe u het beste grip op uw leven kunt houden en de kwaliteit ervan kunt verbeteren. Voorkómen dat problemen ontstaan of erger worden staat bij ons voorop.

Vanuit betrokkenheid en deskundigheid willen wij proactief met u werken aan uw psychische gezondheid.

Visie

Samen met u willen wij nagaan hoe u het beste de regie kunt houden over uw leven. We kijken hoe we u – en eventueel uw naastbetrokkenen – kunnen bijstaan in uw herstel en welke hulp u daarbij nodig heeft.

Riagg Amersfoort biedt een breed aanbod van hulpverlening, van informatie en begeleiding tot behandeling, van algemeen tot gespecialiseerd, voor matige tot zware problemen, voor iedereen van jong tot oud, individueel, in gezinsverband of in groepen.

Klantgerichtheid, toegankelijkheid en professionaliteit zijn daarbij onze kernwaarden.

Onze betrokken en deskundige hulpverleners bieden de beste behandeling volgens de nieuwste inzichten en professionele standaarden.

Wij stellen uw vragen en wensen centraal en zoeken samen met u en uw naastbetrokkenen naar de beste mogelijkheden om de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Een uitgangspunt is verder dat we zo kort als mogelijk en zo lang als nodig hulp bieden. Zo licht als het kan en intensiever als dat noodzakelijk is. Uw eigen kracht en mogelijkheden – en die van uw omgeving – blijven daarbij centraal staan.

Wij werken veel samen met huisartsen en andere zorg- en welzijnsinstellingen en streven ernaar u samen met onze ketenpartners de beste combinatie van zorg te bieden.

Wij proberen actief opname in psychiatrische klinieken te voorkómen of te bekorten. Dat doen wij omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met psychiatrische problemen – als het enigszins kan – in veel gevallen beter in hun eigen leefomgeving ondersteund kunnen worden. Dat neemt niet weg dat klinische behandeling in bepaalde situaties het beste is voor de cliënt en/of zijn omgeving.

Wij zijn toegankelijk en dichtbij en hebben ruime openingstijden. U komt naar ons toe en als dat niet mogelijk is, bezoeken wij u ook aan huis. Maar u komt ons ook steeds vaker tegen in gezondheidscentra in de wijken, bij huisartsgroepspraktijken of samenwerkend met andere instellingen.