Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

1. Wat betekent ‘RIAGG’?
RIAGG staat voor Regionaal Instituut voor de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.
Nederland telt 58 RIAGGs, die regionaal werkzaam zijn.
RIAGG Amersfoort & Omstreken heeft een werkgebied van 270.000 inwoners. Woont u in de gemeente Amerongen, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leersum, Leusden, Maarn, Soest of Woudenberg, dan kunt u een beroep op ons doen.

2. Wie kan een beroep doen op RIAGG Amersfoort & Omstreken?
Iedereen in de regio, die psychische problemen heeft die zij/hij niet zelf kan oplossen en die het dagelijks functioneren (ernstig) belemmeren.

3. Kan ik ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend een beroep doen op RIAGG Amersfoort & Omstreken?
Ja, in crisissituaties zijn wij via uw huisarts altijd bereikbaar.

4. Heb ik een verwijsbrief nodig?
Nee, maar wij raden u aan eerst contact met uw huisarts op te nemen.

5. Zijn aan de RIAGG-hulp kosten verbonden?
Nee, behalve voor psychotherapie, waarvoor een kleine eigen bijdrage wordt gevraagd.

6. Wie werken er bij het RIAGG?
Bij RIAGG Amersfoort & Omstreken werken onder andere (kinder)artsen, psychologen, psychiaters, pedagogen, orthopedagogen, gespecialiseerd maatschappelijk werkers, creatief therapeuten, psychotherapeuten, psycho-analytici, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en thuiszorg-ver-pleegkundigen. Er werken zowel mannelijke als vrouwelijke hulpver-leners. Als u dat wilt, kunt u een voorkeur aangeven.

7. Weet iemand dat ik bij het RIAGG in behandeling ben?
Nee. Wij verstrekken op geen enkele wijze informatie aan derden, tenzij u hier belang aan hecht en toestemming voor geeft.

8. Waaruit bestaat de behandeling?
De behandeling bestaat veelal uit gesprekken, die met u alleen, of samen met uw partner/kind(eren), of in groepen met lotgenoten worden gevoerd. In sommige gevallen wordt de behandeling gecombineerd met medicijnen.

9. Hoe lang duurt de behandeling?
De behandeling bij RIAGG Amersfoort & Omstreken hoeft niet lang te duren. In veel gevallen is een beperkt aantal gesprekken voldoende. Voor sommige cliënten, met bijvoorbeeld ernstige psychiatrische stoornissen, is de behandeling langdurig en intensief.

10. Moet ik altijd naar het RIAGG komen?
Mensen die hulp nodig hebben en niet in staat zijn naar het RIAGG te komen, worden door ons thuis behandeld.