Familieleden en mantelzorgers

Familieleden en mantelzorgers

Cursus “Een eigen leven” voor familieleden van mensen met een psychiatrische stoornis

In de cursus gaat het om u als familielid. Het centrale thema is het zoeken naar een evenwicht tussen afstand en betrokkenheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het leren grenzen stellen, je eigen leven leiden, communiceren met iemand met een psychiatrische aandoening, inzicht verkrijgen in het ziektebeeld. In deze ondersteuningsgroep is door het contact met lotgenoten ruimte voor erkenning en herkenning.
Startdatum: de cursus wordt elk voor- en najaar aangeboden.
Er is nog geen folder beschikbaar voor deze groep.

Dementie? Het zal uw zorg maar zijn!

Een individuele zelfhulpcursus voor familieleden van mensen met dementie.
Deze zelfhulpcursus is bedoeld voor mensen die in hun naaste omgeving te maken hebben met iemand met dementie en tips en handvatten willen voor het omgaan met deze naaste. Tevens is de cursus gericht op het ondersteunen van betrokkenen om (psychische) klachten door overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Het bijzondere van de cursus is dat u individueel thuis aan de slag gaat.

Een depressieve naaste? Aandacht voor uzelf!

Een individuele zelfhulpcursus voor familieleden van mensen met een depressie. Deze zelfhulpcursus is bedoeld voor mensen die in hun naaste omgeving te maken hebben met iemand met een depressie en tips en handvatten willen voor het omgaan met deze depressieve naaste. Tevens is de cursus gericht op het ondersteunen van deze betrokkenen, om (psychische) klachten door overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen.
Het bijzondere van de cursus is dat u individueel thuis aan de slag gaat.

Omgaan met borderline – een psycho-educatieve cursus voor directbetrokkenen

In de cursus gaat het om u als directbetrokkene. Het centrale thema is het zoeken naar een evenwicht tussen afstand en betrokkenheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: grenzen stellen, je eigen leven leiden, communiceren met iemand met een borderlinestoornis en omgaan met onveilig gedrag.

Cursussen

Angst
Arbeids-gerelateerde problematiek
Depressie
Familieleden en mantelzorgers
ouders met psychiatrische en verslavingszorg
Mindfulness
Ouderen met depressieve klachten of dementie
Probleemgedrag bij kinderen
Ruzie en geweld
Vluchtelingen en migranten