Angst

Angst

Mindfulness Aandachttraining, voor mensen met angst of depressie

De training is bedoeld voor mensen met depressie- en angstklachten.
Zij leren met behulp van meditatietechnieken zich bewust te worden van gedachten en lichamelijke signalen. Hierdoor leren zij eerder de risicomomenten te herkennen en komen minder snel in een negatieve spiraal terecht. Zij leren bovendien een andere mentale houding waardoor negatieve gedachten en gevoelens beter geaccepteerd worden.

Voluit leven

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zijn of haar leven als onbevredigend ervaart of worstelt met psychisch leed als somberheid, pijn, vermoeidheid, gespannenheid, onzekerheid, angst, lusteloosheid en/of verdriet.
In de cursus onderzoek je hoe je nu met psychisch leed omgaat, je leert hoe je je verzet tegen psychisch leed kunt opgeven en hoe je kunt leven vanuit je eigen waarden. Het zonder oordeel leren opmerken wat er in je omgaat (mindfulness) vormt een rode draad in het geheel.

Angstgevoelens? Zelf aan de slag!

Een individuele zelfhulpcursus voor mensen met angstklachten
De zelfhulpcursus is bedoeld voor mensen die zich in het dagelijks leven belemmerd voelen door lichte tot matige angstklachten. Er zijn verschillende soorten angst. Deze individuele cursus gaat vooral in op sociale angst en fobieklachten, paniekklachten en piekerklachten.
Het bijzondere van de cursus is dat u individueel thuis met deze klachten aan de slag gaat.

Geen paniek

Preventieve cursus voor mensen van 18-60 jaar die last hebben van paniekklachten en die hier zelf meer greep op willen krijgen.

Met lef! Zelfverzekerd in het contact met anderen

De cursus is bedoeld voor mensen met lichte tot matige sociale klachten en verlegenheid. Er zijn verschillende soorten angst. De cursus is bedoeld voor mensen die zich angstig en gespannen voelen in het contact met anderen en willen leren om deze klachten te verminderen. Het doel van de cursus is te leren omgaan met de angst en onzekerheid, zodat u met meer plezier het contact met anderen kunt aangaan.
Startdatum: de cursus wordt in het najaar aangeboden.

Cursussen

Angst
Arbeids-gerelateerde problematiek
Depressie
Familieleden en mantelzorgers
ouders met psychiatrische en verslavingszorg
Mindfulness
Ouderen met depressieve klachten of dementie
Probleemgedrag bij kinderen
Ruzie en geweld
Vluchtelingen en migranten