Volwassenen

Volwassenen

De hulpverlening van deze afdeling is voor u bedoeld als u tussen de 18 en 65 jaar bent. De hulp die door het RIAGG geboden wordt, bestaat vaak uit gesprekken met een hulpverlener, soms in combinatie met medicatie. Dit kunnen individuele gesprekken zijn, maar ook gesprekken samen met uw partner of in een groep. In overleg met u wordt besloten wat voor u de beste behandelmethode is.

Wie werken er bij de afdeling Volwassenen?

Bij Volwassenen werken psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, psychiaters in opleiding, artsen, psychiatrisch verpleegkundigen, gespecialiseerde maatschappelijk werkers en testassistenten. U kunt een voorkeur aangeven voor een mannelijke of een vrouwelijke hulpverlener.

Hoe verder als het RIAGG niet kan helpen

In sommige gevallen is een intensievere behandeling nodig dan wij kunnen bieden. Bijvoorbeeld omdat opname in een psychiatrische kliniek voor u beter is. In die gevallen bemiddelen wij bij uw plaatsing. Indien nodig worden ook uw partner of familieleden bij de beslissing betrokken.

Wat gebeurt er in een noodsituatie?

Soms kunnen zich onverwachte crisissituaties voordoen waardoor u onmiddellijk hulp nodig heeft. Voor die gevallen heeft de afdeling Volwassenen een crisisdienst, die u kunt bellen via ons algemene nummer.

Wat kan de afdeling Volwassenen bieden?

Tijdens het eerste gesprek bespreekt u uw probleem met een hulpverlener. Aan de hand van dit gesprek wordt gezocht naar de beste behandeling. De gesprekken kunnen individueel worden gevoerd, maar ook samen met uw partner, met het hele gezin of in groepen met lotgenoten. Die keuze vindt altijd plaats in overleg met u.