psychotherapeutisch

psychotherapeutisch

Werkloosheid, stress, de dood van een dierbaar iemand, een echtscheiding. Zomaar een greep uit de levensgebeurtenissen die langdurige gevoelens van somberheid, lusteloosheid en depressie kunnen veroorzaken. Iedereen kan in zijn of haar leven met dergelijke gebeurtenissen te maken krijgen. Echter, niet iedereen is in staat de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf het hoofd te bieden. In die gevallen biedt RIAGG Amersfoort & Omstreken hulp. 

Wat is psychotherapeutische zorg? 

Psychotherapeutische zorg is een verzamelnaam voor verschillende behandelmethoden. Belangrijkste overeenkomst is dat de cliënt een serie gesprekken voert met een therapeut. In sommige gevallen hebben klachten te maken met iemands verleden. In andere gevallen gaat het eerder om een noodzakelijke gedragsverandering en doet het verleden niet zo ter zake. Soms zijn problemen niet te verhelpen. In die gevallen is de hulp erop gericht dat u anders naar uw eigen situatie leert kijken. Vaak gaat het daarbij niet zozeer om de gebeurtenissen op zichzélf, maar om de manier waarop u op die gebeurtenissen reageert. 
De gesprekken kunnen individueel gevoerd worden, maar ook samen met de partner, met het hele gezin of in groepen met lotgenoten. Soms komt het voor dat iemand ook medicijnen krijgt. Kortom: de behandeling is afhankelijk van uw klachten en uw omstandigheden. 
Psychotherapeutische zorg is niet altijd langdurig. Een beperkt aantal gesprekken kan u in veel gevallen op weg helpen. 

Wie komen er voor psychotherapeutische hulp in aanmerking? 

Psychotherapeutische zorg is bestemd voor mensen die zich somber, ongelukkig en gedeprimeerd voelen en daar niet meer uitkomen. Sommige mensen durven daardoor nauwelijks nog het huis te verlaten, anderen voelen zich angstig of prikkelbaar en hebben voortdurend huilbuien. Vaak is er ook sprake van allerlei lichamelijke klachten waar de arts geen lichamelijke oorzaak voor kan vinden, zoals bijvoorbeeld slapeloosheid, hoofdpijn of hyperventilatie. 
In de meeste gevallen bent u met uw klachten al bij de huisarts geweest en in sommige gevallen ook al bij de maatschappelijk werker. Geen van beiden hebben u echter kunnen helpen. Daarom bent u doorverwezen naar RIAGG Amersfoort & Omstreken. 
U kunt zonder verwijzing van de huisarts bij het RIAGG terecht. Toch raden wij u aan als u bovenstaande klachten herkent éérst contact op te nemen met uw huisarts. 

Psychotherapie 

Psychotherapie is een specifieke vorm van psychotherapeutische zorg, die bij sommige problemen de meest geschikte behandelmethode is. Psychotherapie bestaat uit een serie individuele gesprekken waarin volgens een bepaalde methode negatieve gevoelens en ervaringen besproken worden, en zodoende verwerkt kunnen worden. 

Wat gebeurt er als u zich aanmeldt voor psychotherapeutische zorg? 

U maakt telefonisch een afspraak voor een eerste gesprek. Tijdens dat gesprek wordt uw probleem besproken met een hulpverlener. Aan de hand van de resultaten wordt vervolgens bekeken wat voor u de beste behandeling of begeleiding is. De keuze voor behandeling of begeleiding vindt altijd plaats in overleg met u. 
Meestal vindt de hulp binnen RIAGG Amersfoort & Omstreken plaats. Er zijn situaties waarmee het RIAGG u niet kan helpen. In die gevallen wordt u doorverwezen naar een andere instelling. Soms kan het -wegens drukte- even duren voordat de behandeling werkelijk begint. Wij doen er uiteraard alles aan om u zo snel mogelijk te helpen. 
Overigens: alles wat u met de hulpverleners van RIAGG Amersfoort & Omstreken bespreekt, wordt als vertrouwelijke informatie behandeld. 

Wie werken er op de afdeling Psychotherapeutische zorg? 

Op de afdeling Psychotherapeutische zorg van RIAGG Amersfoort & Omstreken werken verschillende deskundigen zoals psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en gespecialiseerde maatschappelijk werkers. Als u dat wilt, kunt u een voorkeur aangeven voor een mannelijke of een vrouwelijke hulpverlener. 

Crisisdienst 

Soms kunnen zich onverwachte crisissituaties voordoen waardoor u onmiddellijk hulp nodig heeft. Voor die gevallen heeft RIAGG Amersfoort & Omstreken een crisisdienst. Als u overdag direct hulp nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zit u ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend dringend om hulp verlegen, bel dan éérst uw huisarts of de dienstvervangende arts. Die zal contact opnemen met de crisisdienst van RIAGG Amersfoort & Omstreken. Zonder tussenkomst van een huisarts kan de crisisdienst u buiten kantooruren niet helpen.