Kosten

Kosten

Wij willen u graag goed informeren!

Met welke kosten krijgt u te maken als u bij het Riagg in begeleiding of behandeling komt? Omdat wij u graag goed willen informeren zetten wij dat hieronder voor u op een rij.

Kosten hulpverlening

Hulp bij het Riagg valt onder het basispakket van uw ziektekostenverzekering. U zult daarom door het Riagg gevraagd worden uw verzekeringsgegevens te verstrekken en u dient zich ook eenmalig te identificeren. De zorgverzekeraar vergoedt alléén de kosten van uw hulpverlening voor zover deze boven het bedrag voor het (verplicht én vrijwillig) eigen risico uitkomen. Ook is het van belang dat u zelf nagaat welke vormen van zorg door uw zorgverzekeraar vergoed worden.

Afhankelijk van onder meer uw inkomenssituatie kunt u in aanmerking komen voor de zorgtoeslag als gedeeltelijke compensatie voor de kosten van uw zorgverzekering. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Eigen risico

In de basiszorgverzekering heeft iedere volwassene een verplicht eigen risico. In dit jaar is dat € 360. Daarnaast kunt u zelf in uw zorgverzekering een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken, bovenop het verplichte eigen risico.

Dat betekent dat de eerste zorgkosten die worden gemaakt zelf betaald moeten worden tot het bedrag van het eigen risico (verplicht én vrijwillig) is bereikt. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten.

Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Het eigen risico geldt voor alle zorg op een aantal uitzonderingen na. De belangrijkste daarvan zijn de zorg door de huisarts, de zorg voor kinderen tot 18 jaar en zorg die vergoed wordt als u een aanvullende verzekering heeft.

Kosten van medicijnen

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) geeft vergoeding voor structureel gebruik van bepaalde medicijnen. Deze tegemoetkoming in de zorgkosten gebeurt in opdracht van het Ministerie van WVS (middels de Wtcg, Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Voor meer informatie hierover bezoek de website van het CAK.

Tot slot

Voor algemene vragen over kosten kunt u terecht bij uw behandelaar. Wilt meer weten dan kunt u zich wenden tot de financiële administratie van het Riagg (033-4603541). Daarnaast wijzen wij graag op onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Wilt u inzicht in de tarieven die door de overheid zijn vastgesteld voor de hulpverlening zoals u deze ontvangt? Kijkt u dan op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit en selecteer daar de categorie ‘Geneeskundige GGZ ‘ en subcategorie ‘Tarieven geneeskundige GGZ’.