cliëntenraad

cliëntenraad

Riagg Amersfoort & Omstreken heeft in januari 1998 een Cliëntenraad geïnstalleerd. Hiermee geeft het Riagg uitvoering aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
De Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan waarin cliënten of ex-cliënten meepraten over zaken binnen het Riagg die met hen te maken hebben. Het doel is dus het bevorderen van de medezeggenschap en het waken over de belangen van Riagg-cliënten.

Werkzaamheden

De Cliëntenraad formuleert haar eigen beleid, is direct betrokken bij het instellingsbeleid (met name het kwaliteitsbeleid) en wordt al in een vroeg stadium betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.

In alle situaties waarin het om cliëntenbelangen gaat heeft de Cliëntenraad een aantal belangrijke bevoegdheden. Er wordt onder meer advies uitgebracht over zaken als:

  • de communicatie met en de informatievoorziening aan cliënten;
  • de kwaliteit van de zorg;
  • de cliëntvriendelijkheid;
  • de zorgverlening;
  • de begroting en jaarrekening.

De raad kan ongevraagd advies geven maar voor bepaalde besluiten is instemming van de Cliëntenraad vereist, bijvoorbeeld op het gebied van klachtenprocedures en veiligheid.

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:
Marcel Frijhoff
Patricia van Hees
Patrick Springer
Jan Kouwenberg
Hamid Talaie
Sergio Lopes de Oliviera
Er is één vacature.

Cliëntenraad: iets voor u?

Om u als cliënt goed te kunnen vertegenwoordigen vraagt de Cliëntenraad ook uw medewerking. Zij staat open voor al uw opmerkingen, suggesties en persoonlijke ervaringen met het Riagg.
Maar ook begroeten wij u graag als lid van de Cliëntenraad. U moet daarvoor wel wat tijd kunnen en willen vrijmaken voor vergaderingen en overleg. Het Riagg zorgt voor ondersteuning op het gebied van vergaderruimte, kopieermogelijkheden etc. Eventuele onkosten worden vergoed.