Over RIAGG

Over RIAGG

Wat doet het Riagg?

Het Riagg Amersfoort biedt hulp bij geestelijke of emotionele problemen, waarbij uw huisarts of maatschappelijk werker u niet (verder) kan helpen. De behandeling bestaat voornamelijk uit individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten en soms uit medicatie.

Wat kan ik van het Riagg verwachten?

Voor de meeste mensen is het niet zo makkelijk om hulp te vragen bij geestelijke of emotionele problemen. Daarom is het goed te weten dat onze medewerkers heel zorgvuldig met uw vragen omgaan. Zij zetten al hun kennis en ervaring in om u zo goed mogelijk te helpen.

Is een verwijzing van de huisarts nodig?

Ja, altijd, en óók als u dringend hulp nodig heeft dient u eerst uw huisarts te benaderen (deze kan dan contact opnemen met de crisisdienst).

Moet ik Riagg-hulp zelf betalen?

Hulp bij het Riagg valt onder de basisverzekering. Meer informatie vindt u onder kosten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Alles wat u met de hulpverleners van het Riagg hebt besproken wordt als vertrouwelijke informatie behandeld. Uw gegevens worden goed bewaard en nooit zonder uw toestemming aan een ander gegeven.

Doet het Riagg aan kwaliteitszorg?

Ja, kwaliteitszorg is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij werken op verschillende manieren aan kwaliteit. Zo worden diverse verbeteracties ondernomen, onder meer op basis van de resultaten van de cliëntwaarderingsmeting. Riagg Amersfoort & Omstreken is sinds augustus 2008 HKZ-gecertificeerd (ISO-9001).