Verwijzers

Verwijzers

Hier vindt u een opsomming van de mogelijkheden om cliënten/ patiënten naar het Riagg te verwijzen of diagnostiek of consultatie aan te vragen.

Vraag- en Aanmeldpunt

Voor alle vragen omtrent de mogelijkheden van het Riagg en welke zorgproducten voor uw patiënt geschikt zouden kunnen zijn, kunt u contact opnemen met Vraag- en Aanmeldpunt (VAP).

Verwijzing naar het Riagg

Huisartsen kunnen een patiënt (bij voorkeur) vanuit hun Huisarts Informatie Systeem (HIS), via Zorgdomein (specialistische zorg) verwijzen naar het Riagg.

Huisartsen en andere erkende verwijzers kunnen (ook) gebruik maken van het Riagg verwijsformulier of van hun eigen verwijsformulier of -brief. Erkende verwijzers zijn naast de huisarts: schoolartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, andere ggz-instellingen en Bureau Jeugdzorg.

Uw patiënt kan meestal snel terecht bij het Riagg! Neem contact op met ons Vraag- en Aanmeldpunt voor actuele informatie.

Crisis

Het Riagg voert voor de regio Oostelijk Utrecht een 24-uur crisisdienst. Hiervoor verwijzen we u naar het algemene telefoonnummer van het Riagg. U wordt dan doorverbonden met de Crisisdienst. Buiten de openstellingstijden van het Riagg kan de huisarts of andere verwijzer de crisisdienst rechtstreeks bereiken op het bij hen bekende nummer.

Eerstelijns diagnostiek

U kunt een patiënt naar ons insturen voor een diagnostische beoordeling. Binnen twee weken krijgt u dan van ons een  advies of en waar de patiënt behandeld kan worden.

Psychiatrische consultatie

Indien u psychiatrische diagnostiek of een medicatieconsult wenst, kunt u contact opnemen met het Vraag- en Aanmeldpunt (VAP), dat zorgt dat u binnen 1 uur daarvoor wordt teruggebeld.

Preventiecursussen en trainingen

Het Riagg geeft ook preventieve cursussen en trainingen.

Reeds bij het Riagg ingeschreven cliënt

Voor vragen die betrekking hebben op de behandeling van een reeds ingeschreven cliënt verwijzen we u naar het algemene telefoonnummer van het Riagg. U wordt dan doorverbonden met het behandelteam waar uw patiënt in zorg is.

Praktijk Ondersteuning Huisartsen GGz

Het Riagg biedt de mogelijkheid om een praktijkondersteuner bij huisartsen in de praktijk te stationeren. Indien u hiervoor belangstelling heeft dan kunt u contact opnemen.