Vluchtelingen en migranten

Vluchtelingen en migranten

Jongerengroep 13-16 jaar AZC Leersum

Onder begeleiding van een muziektherapeut en een jongerenwerker hebben jongeren de kans om zich door middel van muziek, dans en rap creatief te uiten, elkaar te ontmoeten en thema’s te bespreken die leven onder de jongerengroep asielzoekers. Preventieve doelen zijn plezier maken, afleiding hebben en leren samenwerken. Ook kunnen thema’s zoals opgroeien in het AZC, problemen met/van ouders, toekomst, etc. gezamenlijk worden besproken. Specifieke informatie over deze groep wordt verspreid in het AZC.

Mind-Spring groep AZC Leusden/Soesterberg/Leersum

Speciaal opgeleide vluchtelingen en asielzoekers geven psycho-educatie en psychosociale ondersteuning (in eigen taal) aan mede asielzoekers of vluchtelingen. Deze groepsbijeenkomsten hebben het karakter van een training waarin specifieke problemen van asielzoekers en vluchtelingen behandeld worden. De asielzoekers en vluchtelingen worden geïnformeerd over problemen die kunnen spelen op het gebied van stress, trauma, depressie en lusteloosheid, rouw en schuldgevoelens en de dagelijkse beslommeringen in een asielzoekerscentrum. Verder wordt aandacht besteed aan de oorzaak van deze problemen en wat men er zelf aan kan doen (empowerment). Deze groepen worden georganiseerd in samenwerking met GGZ Dijk en Duin. Voor folders over Mind-Spring.

Lichte dagen, donkere dagen

Een cursus voor Turkse vrouwen met lichte of matige depressieve klachten waaronder sombere gevoelens, slaapproblemen, spanningen, lichamelijke klachten, vermoeidheid, geen plezier meer beleven en zich terug trekken.
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met problemen. Problemen in het gezin, op het werk, met de huisvesting en dergelijke. Als je uit Turkije komt kun je ook nog andere problemen hebben zoals heimwee of zorgen over de familie die in Turkije woont, of problemen met de Nederlandse taal en gewoonten. Als je veel problemen hebt, kun je daar ziek van worden. Je krijgt pijn in je hoofd of je buik. Je voelt je somber en je slaapt slecht. Je wordt snel boos of je krijgt ruzie met je kinderen, je partner of familie.

Cursussen

Angst
Arbeids-gerelateerde problematiek
Depressie
Familieleden en mantelzorgers
ouders met psychiatrische en verslavingszorg
Mindfulness
Ouderen met depressieve klachten of dementie
Probleemgedrag bij kinderen
Ruzie en geweld
Vluchtelingen en migranten