Ruzie en geweld

Ruzie en geweld

Onder huiselijk geweld wordt verstaan dat u als ouder regelmatig te maken hebt gehad met psychische, fysieke en/of seksuele mishandeling door uw (ex)partner. Wanneer kinderen/ jongeren in het gezin getuige zijn geweest van geweld tussen ouders, kan dit veel negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Kinderen en jongeren kunnen bijvoorbeeld extreem druk en brutaal gedrag vertonen. Kinderen en jongeren kunnen ook erg angstig zijn of bezorgd zijn en voor u als ouder gaan zorgen. Naast de groepen voor kinderen en jongeren worden er informatieve ouderbijeenkomsten georganiseerd. Ouders leren hoe zij de deelname van hun kinderen aan de groep kunnen ondersteunen.

Fiets verzekeren tegen diefstal? Lees er meer over.


De groepen voor kinderen en jongeren die getuige en soms ook zelf slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, staan landelijk bekend onder het project “Let op de Kleintjes”.

Ouder-kind cursus huiselijk geweld

Voor ouders met kinderen van 1 t/m 6 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Ouders die slachtoffer zijn geweest van geweld vinden het vaak lastig om de draad in de opvoeding weer op te pakken. Zij kunnen zich door schuldgevoelens over hetgeen hun kind heeft meegemaakt machteloos voelen. Het is belangrijk dat je als ouder steun krijgt en je sterker kunt gaan voelen in je rol als opvoeder.
In de folder vindt u informatie over de groep voor ouders met kinderen van 1 t/m 6 jaar die getuige zijn geweest van relationeel geweld.

Groep voor kinderen van 7 t/m 12 jaar “Knallende ruzie thuis”

Het is moeilijk voor kinderen om thuis ruzie en geweld mee te maken. Je kunt er helemaal niets aan doen dat je ouders ruzie hebben. Veel kinderen denken dat zij de enige zijn die dat meemaken en dat het normaal is dat hun ouders zo vaak ‘knallende’ ruzie hebben. Het is daarom goed dat je met iemand kan praten. En het kan helpen om met andere kinderen te praten omdat je dan niet meer zo alleen bent. Je hoeft niet te praten, ja mag ook luisteren.

Training voor jongeren van 13 t/m 16 jaar “Als muren kunnen praten…”

Voor jongeren die getuige zijn geweest van huiselijk geweld.
Wanneer je je ouders regelmatig hoort of ziet schreeuwen, schelden, vechten of slaan brengt dat veel spanning met zich mee.  Vaak is het moeilijk om anderen te vertellen wat er thuis gebeurd is. Veel jongeren schamen zich of zijn bang gepest te worden door leeftijdsgenoten. Ook met je ouders kan het lastig zijn om te praten over de ruzies. Misschien heb je het idee dat anderen jou niet zullen begrijpen als je hierover praat. Het kan helpen om met leeftijdsgenoten te praten omdat je dan anderen ontmoet die hetzelfde hebben meegemaakt.

Cursussen

Angst
Arbeids-gerelateerde problematiek
Depressie
Familieleden en mantelzorgers
ouders met psychiatrische en verslavingszorg
Mindfulness
Ouderen met depressieve klachten of dementie
Probleemgedrag bij kinderen
Ruzie en geweld
Vluchtelingen en migranten