Ouderen met depressieve klachten of dementie

Ouderen met depressieve klachten of dementie

Project ‘Omgaan met depressie en dementie voor senioren’ (Wel Thuis)

Vanuit dit project worden verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen georganiseerd in Soest, Leusden en Bunschoten. De bijeenkomsten en cursussen gaan over het herkennen van depressieve klachten en dementie, en het ermee leren omgaan.

Dementie? Het zal uw zorg maar zijn!

Een individuele zelfhulpcursus voor familieleden van mensen met dementie.
Deze zelfhulpcursus is bedoeld voor mensen die in hun naaste omgeving te maken hebben met iemand met dementie en tips en handvatten willen voor het omgaan met deze naaste. Tevens is de cursus gericht op het ondersteunen van betrokkenen om (psychische) klachten door overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Het bijzondere van de cursus is dat u individueel thuis aan de slag gaat.

Ergens zin in

Cursus omgaan met depressieve klachten voor 55+ ‘ers.
De cursus ‘(n)Ergens zin in’ is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar, die bij zichzelf lichte tot matige klachten van somberheid of depressiviteit herkennen.

Cursussen

Angst
Arbeids-gerelateerde problematiek
Depressie
Familieleden en mantelzorgers
ouders met psychiatrische en verslavingszorg
Mindfulness
Ouderen met depressieve klachten of dementie
Probleemgedrag bij kinderen
Ruzie en geweld
Vluchtelingen en migranten