Depressie

Depressie

Mindfulness Aandachttraining, voor mensen met angst of depressie

De cursus is bedoeld voor mensen met depressie- en angstklachten.
Zij leren met behulp van meditatietechnieken zich bewust te worden van gedachten en lichamelijke signalen. Hierdoor leren zij eerder de risicomomenten te herkennen en komen minder snel in een negatieve spiraal terecht. Zij leren bovendien een andere mentale houding waardoor negatieve gedachten en gevoelens beter geaccepteerd worden.

Voluit leven

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zijn of haar leven als onbevredigend ervaart of worstelt met psychisch leed als somberheid, pijn, vermoeidheid, gespannenheid, onzekerheid, angst, lusteloosheid en/of verdriet.
In de cursus onderzoek je hoe je nu met psychisch leed omgaat, je leert hoe je je verzet tegen psychisch leed kunt opgeven en hoe je kunt leven vanuit je eigen waarden. Het zonder oordeel leren opmerken wat er in je omgaat (mindfulness) vormt een rode draad in het geheel.

Depressieklachten? Zelf aan de slag!

Een individuele zelfhulpcursus voor mensen met depressieve klachten.
De zelfhulpcursus is bedoeld voor mensen die zich in het dagelijks leven belemmerd voelen door lichte tot matige depressieve klachten.
Het bijzondere van de cursus is dat u individueel thuis met deze klachten aan de slag gaat.

In de put, uit de put!

Cursus omgaan met depressieve klachten voor volwassenen.
De cursus is bedoeld voor iedereen die last heeft van langer durende somberheid. Door deelname krijgen cursisten meer greep op de eigen gedachten en gevoelens en het eigen gedrag. Hiermee wordt voorkomen dat klachten verergeren tot een depressie of terugval na herstel van een depressie.

(n)Ergens zin in

Cursus omgaan met depressieve klachten voor 55+ ‘ers.
De cursus ‘(n)Ergens zin in’ is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar, die bij zichzelf lichte tot matige klachten van somberheid of depressiviteit herkennen.

Lichte dagen, donkere dagen

Een cursus voor Turkse vrouwen met lichte of matige depressieve klachten waaronder sombere gevoelens, slaapproblemen, spanningen, lichamelijke klachten, vermoeidheid, geen plezier meer beleven en zich terug trekken.
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met problemen. Problemen in het gezin, op het werk, met de huisvesting en dergelijke. Als je uit Turkije komt kun je ook nog andere problemen hebben zoals heimwee of zorgen over de familie die in Turkije woont, of problemen met de Nederlandse taal en gewoonten. Als je veel problemen hebt, kun je daar ziek van worden. Je krijgt pijn in je hoofd of je buik. Je voelt je somber en je slaapt slecht. Je wordt snel boos of je krijgt ruzie met je kinderen, je partner of familie.

Project ‘Omgaan met depressie en dementie voor senioren’ (Wel Thuis)

Vanuit dit project worden verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen georganiseerd in Soest, Leusden en Bunschoten. De bijeenkomsten en cursussen gaan over het herkennen van depressieve klachten en dementie, en het ermee leren omgaan.

Cursussen

Angst
Arbeids-gerelateerde problematiek
Depressie
Familieleden en mantelzorgers
ouders met psychiatrische en verslavingszorg
Mindfulness
Ouderen met depressieve klachten of dementie
Probleemgedrag bij kinderen
Ruzie en geweld
Vluchtelingen en migranten