Arbeidsgerelateerde problematiek

Arbeidsgerelateerde problematiek

Assertiviteit op het werk; “Sta sterk!”

In deze training verbetert men sociale en communicatieve vaardigheden. Hierdoor leert men tegengestelde behoeften, conflicten en verschillen op het werk met meer zelfvertrouwen te hanteren. Dat kan zijn in het contact met leidinggevenden, collega’s en klanten.

Balansmanagement “Voorkom burnout!”

In de training ‘Balansmanagement “Voorkom burnout” krijgt men handvatten voor het voorkomen van stressklachten. De training besteedt aandacht aan het herstellen van de balans op verschillende terreinen van het leven. Door het eerder signaleren van eigen klachten en adequaat terugdringen hiervan, geeft deze training instrumenten in handen om eventuele burnout te voorkomen.

Stress op het werk? Zelf aan de slag!

Een individuele zelfhulpcursus voor mensen met werkgerelateerde stressklachten. Hieronder vallen ook stressklachten die voortkomen uit het niet hebben van werk of het verlies van werk. Het bijzondere van de cursus is dat u individueel thuis met deze klachten aan de slag gaat.

Cursussen

Angst
Arbeids-gerelateerde problematiek
Depressie
Familieleden en mantelzorgers
ouders met psychiatrische en verslavingszorg
Mindfulness
Ouderen met depressieve klachten of dementie
Probleemgedrag bij kinderen
Ruzie en geweld
Vluchtelingen en migranten